European Association of Sinological Librarians
Search
Advanced Search
Working Menue
EASL Home
  EASL History 
Membership Directory
EASL Conferences
Archive (BEASL)
Online Guide East Asia

Slovak Republic

Univerzita Komenského – Katedra východoázijských štúdií
Múzejná ulica - prístavba (nová budova), miestnosť NB 317, 814 99  Bratislava
Contact Persons: Prof. Raoul Findeisen, Mgr. František Paulovič
E-mail: findeisen@fphil.uniba.sk; thepaulovich@hotmail.com


Slovenská akadémia vied – Knižnica Ústavu orientalistiky

Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Librarian: Mgr. Helena Hadvigová
Tel: +421 2 52926326
E-mail: kaorkniz@savba.sk

 

© EASL 2013
Matthias Kaun

established 1995